Cenik sodnih prevodov

Cena za stran sodno overjenega prevoda je določena na 37 EUR/stran. Pri sodno overjenih prevodih za osnovo vzamemo dejansko stran dokumenta, če le-ta ne presega 1500 znakov brez presledkov. Če je na posamezni strani dokumenta več znakov, obračunamo ceno na prevajalsko stran 1500 znakov brez presledkov.

V primeru izjemno zahtevnih dokumentov si pridržujemo pravico do ustreznega popravka cene.

contact contact