Lektoriranje cenik

Okvirna cena strani lekture je 8 EUR na stran ne glede na jezik. Dejanska cena lekture besedila je odvisna od obsega in kakovosti besedila, roka, preteklega sodelovanja z naročnikom, načina plačila in podobno.

Poleg osnovne lekture slovničnih napak v besedilu ponujamo tudi bolj poglobljene preglede in priredbe besedila. Besedila priredimo glede na medij objave, ciljno javnost in namen.

Lektoriranje se obračuna z  obračunsko enoto pri kateri vzamemo prevajalsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Dnevni obseg dela je odvisen od količine napak v besedilu in dejanskega obsega dela (ali lektura obsega le slovnico ali tudi obsežnejše prilagajanje besedila).

contact contact