Prevajanje cenik

Za prevod besedila okvirno zaračunamo 27 EUR na stran, ne glede na izvorni ali ciljni jezik. Ceno nato prilagajamo glede na obseg in zahtevnost besedila, rok prevoda, glede na pretekle izkušnje in sodelovanje z naročnikom, način plačila in podobno. O dejanski ceni pravzaprav lahko govorimo šele, ko vidimo besedilo in se dogovorimo za način dela, zato zgornja številka velja le za orientacijo.

Pri prevajanju za obračunsko enoto vzamemo prevajalsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Privzet dnevni obseg dela je 5 prevajalskih strani, seveda pa se tudi tu prilagajamo potrebam naročnika.

contact contact