Lektoriranje

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste v katerem od svojih besedil našli napako potem, ko ste ga že oddali? Napako so verjetno opazili tudi vaši nadrejeni ali poslovni partnerji. Resnici na ljubo tipkarske in slogovne napake redko vplivajo na razumljivost besedila, vsekakor pa zelo jasno sporočajo avtorjev odnos do besedila. Lektura besedil pred oddajo vam prihrani ne le čas, temveč predvsem ugled.

Pri nas poleg osnovnih pregledov in razpostavljanja pik, vejic in velikih začetnic poskrbimo tudi za pravo obliko, slog in izbor besedišča. V poslovnem svetu je branje med vrsticami in iskanje pomena med navlako izrabljenih fraz življenjskega pomena. Toda še bolj pomembna je spretnost pisanja med vrsticami. Sporočanje samo po sebi že dolgo ni dovolj, za pravi uspeh je pomemben način.

Naši lektorji bodo vaše besedilo obklesali tako, da bo ustrezalo pravilom sporazumevanja, znali pa ga bodo tudi preoblikovati tako, da bo natančno ustrezalo sredstvu in cilju vaše komunikacije ter poskrbeli, da bo učinek sporočila ustrezal vašim potrebam in pričakovanjem.

contact contact