Lektoriranje strokovnih besedil

Strokovna besedila so, ne glede na stroko, vedno razred zase. Pri delu s strokovnimi besedili je ključnega pomena tesno sodelovanje med naročnikom in stroko na eni strani ter lektorjem na drugi. Na eni strani je jasna potreba po natančno določeni terminologiji, ki ne dopušča nikakršnih napak, na drugi pa potrebo po oblikovanju besedila v smiselno zaokroženo celoto, ki bo dostopna bralcem.

Strokovnjaki področij včasih želijo posredovati svoje znanje širšim množicam, kar je mogoče le ob poenostavitvi besedila. Široke množice pogosto ne poznajo strokovne terminologije, ki je v določeni stroki nekaj povsem vsakdanjega. Tu nastopimo mi. Tudi najbolj ozko strokovno besedilo je mogoče prepisati tako, da bo njegov pomen lahko razbrala najširša skupina ljudi. 

Seveda pa ponujamo tudi preprosto lektoriranje tistih nadležnih vejic in tipkarskih napak, ki se vedno prikradejo v vsako besedilo.

contact contact