Konsekutivno prevajanje

Konsekutivno prevajanje je pravzaprav le sopomenka za konsekutivno tolmačenje oziroma konferenčno tolmačenje, pri katerem gre za sprotno prevajanje govorjene besede. Takšno prevajanje oziroma tolmačenje pride v poštev na mednarodnih konferencah, političnih posvetih ali poslovnih srečanjih, kjer se morajo govorci različnih jezikov verbalno sporazumevati v resničnem času. Ob sklepanju poslovnih dogovorov ali pravno veljavnih sporazumov med govorci različnih jezikov pred uradnimi organi, pa zakon zahteva prisotnost sodnega tolmača.

Za vas lahko uredimo simultano ali konsekutivno prevajanje v vseh pomembnejših evropskih jezikih in njihovih kombinacijah. Po potrebi lahko v sodelovanju z zunanjimi izvajalci poskrbimo tudi za potrebno tehnično opremo, ki jo tolmači potrebujejo za svoje delo na večjih dogodkih z več udeleženci.

contact contact