Pravni prevodi

Prevodi pravnih besedil so razred zase. Tu ni prostora za umetniško ustvarjanje, pomemben je izključno pomen, ki mora biti brez napake prenešen v ciljni jezik. Zato pri nas sodelujemo s pravniki, ki so rojeni govorci tujih jezikov. Le pravni strokovnjaki se namreč zares zavedajo pomena takšnih besedil in le rojenim govorcem zaupamo, da bodo pomen do pike natančno prenesli v drug jezik. To odgovornost nam nalaga znak sodnega tolmača.

Pri prevajanju pravnih besedil imamo poglobljene izkušnje, saj prevajamo mednarodne pogodbe o poslovnem sodelovanju, nakupu in prodaji vrednostnih papirjev in nepremičnin, mednarodna potrdila o registraciji podjetij in opravljenem izobraževanju posameznikov, pa tudi prevode domače in tujih zakonodaj za potrebe naših strank.

Vse prevode po potrebi sodno overimo, ob tesnem sodelovanju z mnogimi pravnimi pisarnami pa vam lahko priporočimo še pravnega strokovnjaka, ki vam bo po potrebi svetoval pri nadaljnjih korakih. Ponosni smo na to, da lahko svojim strankam ponudimo celovito storitev in jim prihranimo iskanje zanesljivih sodelavcev.

contact contact