Tehnični prevodi

Prevodi tehničnih besedil od prevajalca zahtevajo največ. Tu ne gre le za poznavanje ciljnega jezika, temveč za poznavanje in razumevanje stroke, pripravljenost na brezpogojno komunikacijo z naročnikom in razumevanje potreb uporabnikov. Rešitev so ustaljeni postopki dela, poglobljeno poznavanje virov in neizmerna fleksibilnost. Nekdo je nekoč rekel, da je služba dobrega pravajalca, da nekaj ve o vsem, zato pri nas strokovno znanje nenehno širimo in dopolnjujemo.

Strojništvo, računalništvo, medicina, pravo, ekonomija, javna uprava in humanistične vede vse spadajo v naš revir, ne ustrašimo pa se tudi drugih strokovnih področij. Bogate izkušnje z najrazličnejšimi visoko strokovnimi in poljudnimi besedili nam omogočajo prilagajanje na nove izzive in zagotavljajo kakovostno storitev z visoko dodano vrednostjo.

Poseben izziv nam predstavljajo marketinška besedila, pri katerih je razumevanje besedila in prilagajanje na drugo jezikovno okolje še posebej pomembno. Jezik namreč ni le sredstvo sporočanja, temveč ogledalo kulture, v kateri nastaja in se razvija. Zato je pri marketinških besedilih zelo pomembno, da idejne koncepte in sporočila ne le prevedemo v drug jezik, temveč tudi prilagodimo drugi kulturi, v kateri naj želeno sporočilo doseže ciljne skupine.

Pri delu z marketinškimi vsebinami strankam ponujamo celovito storitev oblikovanja besedil iz vsebinskih smernic, pri čemer upoštevamo vse smernice in posebnosti tarčnega jezika, kulture in medija. Povedano preprosto; povejte nam, kaj želite sporočiti, mi pa bomo za vas sporočilo ubesedili in oblikovali.

contact contact