Sodno prevajanje

Sodno prevajanje potrebujete ob vsakem večjem poslovnem ali zasebnem koraku, ki vključuje pogled preko državnih meja. Naš sodni prevajalec bo poskrbel, da bodo vaši dokumenti iz tujine brezpogojno veljali v pravnih transakcijah doma in obratno. Sodni prevod vašega potrdila o opravljenem šolanju, registraciji vašega podjetja ali poslovnih rezultatih je z žigom sodnega tolmača označen kot pravno veljavna verodostojna kopija izvirnika.

Žig sodnega tolmača vas zavezuje k natančnemu podajanju podatkov v izvirnem besedilu, nas pa obvezuje k še natančnejšemu prenosu podatkov v tuj jezik, ne glede na tematiko ali obseg besedila.

Pri nas opravljamo sodno overjene prevode v in iz vseh večjih evropskih jezikov, po potrebi pa pomagamo tudi z nasveti glede sodnih in upravnih postopkov. Vsi naši zapriseženi sodni tolmači so zanesljivi in izkušeni, zato so vaši dokumenti pri nas na varnem.

contact contact