Priprava PR besedil

Objave v medijih so najboljša reklama. Verodostojnost pojavljanja v medijih je vedno večja od pojavljanja v plačanih oglasih in vrednost dobrega komuniciranja z javnostmi je neprecenljiva. Obveščajte ljudi o vaših dosežkih in poskrbite, da bodo novinarji dobili prave podatke, ki bodo vašo slavo ponesli v svet.

Posredujte nam podatke, ki jih želite poslati v svet, mi pa jih bomo oblikovali v smiselno, pomensko in slogovno zaključeno enoto, ki jo bodo mediji želeli objaviti.

Seveda vam lahko pomagamo tudi, če ne komunicirate z mediji, temveč le s svojimi poslovnimi partnerji ob pomembnejših priložnostih. Zaupate nam lahko pripravo promocijskih gradiv, poslovne korespondence, vabil in objav za vaše partnerje.

contact contact