Priprava spletnih vsebin

Svetovni splet je zelo specifičen medij, ki se nenehno razvija in spreminja. Poleg tega uporabniki spleta besedila berejo in pregledujejo drugače od tistih v tiskanih medijih ali elektronskih dokumentih. Konkurenca je na spletu največja, iskanje enakih vsebin pri drugih ponudnikih pa najbolj preprosto.

Sledenje trendom na spletu in novim informacijskim tehnologijam zahteva nenehno pozornost, ki si je večina podjetij ne more privoščiti, obenem pa pomanjkljiva spletna prisotnost podjetjem še vedno naredi več škode kot pomanjkanje kakršnekoli spletne prisotnosti. Uporabite medij v svojo korist in pripravo svojih spletnih vsebin zaupajte strokovnjakom.

Besedil na spletu ne berejo le uporabniki. Berejo jih tudi spletni iskalniki, ki tudi na podlagi iz besedil pridobljenih podatkov spletna mesta razvrščajo po pomebnosti in jim pripisujejo mesta na prikazu rezultatov iskanja. Zato pri pripravi spletnih besedil opravimo tudi raziskavo ključnih besed glede na področje delovanja in rezultate raziskav upoštevamo pri oblikovanju besedil. Seveda pa upoštevamo tudi pravila pisanja za splet, urejanja podatkov in registra glede na ciljno javnost.

contact contact