Tolmačenje

Tolmačenje je sprotno prenašanje pomena govorjene besede. Tolmač sodeluje pri pogovorih, mednarodnih konferencah, političnih srečanjih, predavanjih in podobnih mednarodnih dogodkih kot nevidni vezni člen med govorci različnih jezikov.

Tolmačenje je izjemno zahtevno delo in zahteva posebej izučenega in izkušenega človeka, ki mora biti sposoben prenašati pomen iz enega jezika v drugega v resničnem času brez izgube podatkov. Tolmači omogočajo neposredno komunikacijo med ljudmi, ki se sicer ne bi razumeli.

Če gre pri prevajanju za prenos pomena pisane besede iz enega v drug jezik, pri tolmačenju običajno opravljamo prenos pomena govorjene besede ali pa neposredno razlaganje pomena pisane besede naročniku na kraju samem. Pojem sodno tolmačenje pa obsega tudi prenos pomena pisane besede, pri čemer sodni tolmač s svojim podpisom jamči za natančnost prevoda.

contact contact