Konferenčno tolmačenje

Koferenčno tolmačenje je storitev, ki se uporablja na strokovnih posvetih, konferencah in pogajanjih, skratka povsod, kjer za mizo sedijo govorci različnih jezikov in se pogovarjajo o isti temi. S sprotnim prevajanjem govorjene besede omogočamo tujim poslušalcem razumevanje njihovih sogovornikov in sodelovanje v pogovoru v resničnem času.

Simultano prevajanje je sočasno prevajanje govorjene besede medtem, ko govorec govori tako, kot bi običajno. Takšno prevajanje pride v poštev pri nekoliko manj zahtevnih pogovorih, saj od prevajalca zahteva sočasno poslušanje in prevajanje besed govorca iz enega v drug jezik. Konsekutivno prevajanje pride v poštev pri zahtevnejših temah, kjer je snov pogovora pomembnejša kot čas. Pri konsekutivnem prevajanju govorec pove nekaj stavkov in nato počaka na prevod. Prevajalec si med poslušanjem lahko zapiše nekaj ključnih besed in govorjeno besedo natančneje prenese v ciljni jezik.

Vsi naši tolmači so vrhunsko usposobljeni in imajo izkušnje s tolmačenjem pogovorov o najrazličnejših strokovnih temah na evropskih ustanovah in domačih dogodkih najvišjega nivoja, kjer sodelujejo tuji govorci. Tematika tudi tu sega od političnih pogovorov do posvetovanj o tehničnih temah in znanstvenih dognanjih.

Za vas lahko uredimo simultano ali konsekutivno prevajanje v vseh pomembnejših evropskih jezikih in njihovih kombinacijah. Po potrebi lahko poskrbimo tudi za tehnično opremo.

contact contact