Tolmačenje pri notarju

Stopate v poslovno partnerstvo s tujim podjetjem? Ustanavljate skupno podjetje s tujim investitorjem? Morda se želite poročiti v tujini ali ste morda našli svojega življenskega sopotnika/co v tujini? V vseh naštetih primerih so nameni in načrti v korist obeh in sporazumevanje verjetno ni več težava, a v vseh naštetih primerih in tudi številnih drugih zakon pri sklepanju pogodb pred uradnimi organi zahteva prisotnost sodno zapriseženega tolmača.

Pri opravljanju tovrstnih storitev prevzemamo veliko odgovornost, zato za nas storitve opravljajo izključno preverjeni tolmači, ki nenehno vzdržujejo in obnavljajo svoje znanje prava in upravnih postopkov.

Za notarje in upravne organe smo nepogrešljiv člen pri izvrševanju upravnih postopkov in sklepanju pravnih listin. Zaupajo nam največje notarske pisarne v Sloveniji, svoje izkušnje pa ponujamo tudi zasebnim strankam, ki jim ob sklepanju pogodb ali izvršbi upravnih postopkov po potrebi tudi svetujemo in nudimo vso potrebno podporo v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki.

contact contact