Storitve

Jezikovne storitve, ki izpolnijo vse potrebe vašega podjetja

Strokovno, transparentno in prilagodljivo, ne glede na velikost projekta in zahtevnost besedila. Zagotavljamo 100-odstotno zaupnost dokumentov in informacij strank.

Prevajajanje

Vsi, ki poslujete s tujino, aktivno sledite razvoju ali veliko potujete, gotovo poznate vrednost dobrega prevoda. Kakovostno prevajanje ni le sprememba jezika za osnovno razumevanje, temveč kompleksen proces, ki zahteva filigransko (natančno/podrobno) preučevanje besedila. Za dober prevod potrebujemo veliko več kot le jezikovni tečaj in najnovejši slovar. Potrebujemo specifična znanja o kulturi izvornega in ciljnega jezika, rabi jezika glede na namen sporočanja in veliko podatkov o tematiki, ki jo opisuje besedilo.

Dober prevajalec je delaven obrtnik, navdihnjen umetnik in predvsem natančen delavec. Kakovostna strokovna storitev torej zahteva veliko predpriprav in obsežno znanje. Dandanes imamo na voljo nepregledno število spletnih slovarjev, virov in spletnih prevajalnikov, s katerimi ob pomoči srednješolskega znanja tujih jezikov ni težko prebesediti krajšega besedila. Toda ali ste zares pripravljeni tvegati oddajo pomanjkljivega besedila, ki si ga bodo vaši poslovni partnerji pošiljali med seboj kot interno šalo?

Pri nas se ukvarjamo le z besedami, so naše delo in veselje. Zato prepustite skrb za verbalno komunikacijo nam, vi pa svoj dragoceni čas prihranite za dejavnosti, v katerih se vi počutite domače.

Smo izkušena ekipa prevajalcev, ki sodelujemo izključno s preverjenimi strokovnimi sodelavci in za vaš denar zagotavljamo najvišjo kakovost storitve. Prevajamo v in iz vseh pomembnejših jezikov, obvladamo strokovna besedila z vseh področij. Ponujamo tudi sodno tolmačenje ter tolmačenje za mednarodne poslovne pogovore, konference, politična srečanja, predavanja in druge mednarodne dogodke, ki potekajo v več jezikih.

Sodno overjeni prevodi

Sodno prevajanje potrebujete ob vsakem večjem poslovnem ali zasebnem koraku, ki vključuje pogled preko državnih meja. Naš sodni tolmač bo poskrbel, da bodo vaši dokumenti iz tujine brezpogojno veljali v pravnih transakcijah doma in obratno.

Sodni prevod vaše poslovne dokumentacije, potrdil o registraciji vašega podjetja,,poslovnih rezultatih ali o zaključenem šolanju je z žigom sodnega tolmača označen kot pravno veljaven verodostojen prevod izvirnika. Žig sodnega tolmača vas zavezuje k natančnemu podajanju podatkov v izvirnem besedilu, nas pa obvezuje k še natančnejšemu prenosu podatkov v tuj jezik, ne glede na tematiko ali obseg besedila.

Pri nas opravljamo sodno overjene prevode v in iz vseh večjih evropskih jezikov. Vsi naši zapriseženi sodni tolmači so zanesljivi in izkušeni, zato so vaši dokumenti pri nas na varnem.

Tolmačenje

Tolmačenje je sprotno prenašanje pomena govorjene besede. Tolmač sodeluje pri pogovorih, mednarodnih konferencah, političnih srečanjih, predavanjih in podobnih mednarodnih dogodkih kot nevidni vezni člen med govorci različnih jezikov.

Tolmačenje je izjemno zahtevno delo in zahteva posebej izučenega in izkušenega človeka, ki mora biti sposoben prenašati pomen iz enega jezika v drugega v resničnem času brez izgube podatkov. Tolmači omogočajo neposredno komunikacijo med ljudmi, ki se sicer ne bi razumeli.

Če gre pri prevajanju za prenos pomena pisane besede iz enega v drug jezik, pri tolmačenju običajno opravljamo prenos pomena govorjene besede ali pa neposredno razlaganje pomena pisane besede naročniku na kraju samem. Pojem sodno tolmačenje pa obsega tudi prenos pomena pisane besede, pri čemer sodni tolmač s svojim podpisom jamči za natančnost prevoda.

Lektoriranje

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste v katerem od svojih besedil našli napako potem, ko ste ga že oddali? Napako so verjetno opazili tudi vaši nadrejeni ali poslovni partnerji. Resnici na ljubo tipkarske in slogovne napake redko vplivajo na razumljivost besedila, vsekakor pa zelo jasno sporočajo avtorjev odnos do besedila.

Lektura besedil pred oddajo vam prihrani ne le čas, temveč predvsem ugled. Pri nas poleg osnovnih pregledov in razpostavljanja pik, vejic in velikih začetnic poskrbimo tudi za pravo obliko, slog in izbor besedišča. V poslovnem svetu je branje med vrsticami in iskanje pomena med navlako izrabljenih fraz življenjskega pomena. Toda še pomembnejša je spretnost pisanja med vrsticami.

Sporočanje samo po sebi že dolgo ni dovolj, za pravi uspeh je pomemben način. Naši lektorji bodo vaše besedilo obklesali tako, da bo ustrezalo pravilom sporazumevanja, znali pa ga bodo tudi preoblikovati tako, da bo natančno ustrezalo sredstvu in cilju vaše komunikacije ter poskrbeli, da bo učinek sporočila ustrezal vašim potrebam in pričakovanjem.